Puur Advies | Pensioen & Oude dag

Pensioen & Oude dag

Inkomen ná werk

Pensioen is een onderwerp dat de meeste mensen graag voor zich uit schuiven omdat het een moeilijk te doorgronden onderwerp is en het lijkt altijd nog ver weg. Maar, tijd gaat sneller dan u denkt en hoe vroeger u start met inzicht en opbouw, hoe makkelijker u de pensioenpot goed gevuld krijgt.

Pensioen is het inkomen waarvan u leeft nadat u gestopt bent met werken Het is niet alleen geld opgebouwd tijdens een dienstverband bij een werkgever, maar denk ook aan elementen zoals een AOW uitkering, afgesloten lijfrentes, opgebouwd vermogen, de eigen onderneming en/of (verhuurd) onroerend goed. Een solide pensioen bestaat uit een goede mix van verschillende elementen. Daarbij houden we natuurlijk de fiscale aspecten goed in het oog.

Werkgeverspensioen

Op MijnPensioenOverzicht.nl van de overheid ziet u het opgebouwde werkgeverspensioen maar dat is dus geen compleet beeld. Ondernemers zullen op dit overzicht meestal weinig of niets aantreffen, terwijl er wél voldoende elementen voor een goed pensioen aanwezig zijn. De juiste mix is zeer persoonlijk.

Overheid

De overheid treedt steeds verder terug door latere ingang van de AOW en de werkgeverspensioenen worden telkens verder versobert. U houdt dus het beste zelf de regie en zorgt zelf voor uw inkomen voor later.

Eigen regie

Vanuit een helder en concreet financieel plan kunnen we laten zien hoeveel euro’s er nu te besteden zijn en hoeveel na pensionering; zo ziet u eenvoudig waar u aan toe bent en hoeveel u aan een of meerdere pensioen elementen kunt besteden. Als u op tijd met de opbouw begint, kunnen we dit pensioeninkomen optimaliseren. Pensioeninzicht is een belangrijke reden om dat helder * financieel * inzicht op te laten stellen.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op!