Barbara Spauwen-Hoogeveen CFP© EHP

Barbara Spauwen-Hoogeveen CFP© EHP

Uw financieel planner, coach en adviseur

Barbara is al 30 jaar werkzaam in de financiële sector. Zij heeft een zeer brede ervaring in de financiële wereld bij banken, intermediairs en accountantskantoren. De laatste 13 jaar volledig zelfstandig en onafhankelijk onder de naam PUUR Advies. Financieel advies waaronder financieringen & hypotheken, financieel inzicht & planning, schenken & erven, samenlevingsvormen, fiscaliteit, pensioen & lijfrente en algemeen advies. PUUR Advies betekent voor haar PUUR in alle betekenissen van het woord: helder, integer en bovenal adviesgericht in plaats van productgericht.

Visie en werkwijze

Haar visie is dat alle financiële producten die u in de loop van uw leven heeft aangekocht, aan elkaar verbonden zijn en als tandwielen in elkaar grijpen. Als men bijvoorbeeld de rente en aflossing van de hypotheek wijzigt, verandert ook de inkomensbehoefte en als de hoogte van het vermogen verandert, gebeurt er ook iets in de pensioenbehoefte. Kortom, elke financiële verandering is van invloed op een of meer andere financiële componenten. Belangrijk aspect is ook dat de wet- en regelgeving vaak verandert, waardoor het nodig is financiële zaken en producten periodiek te analyseren en te beoordelen. Dienen ze nog wel uw doel van destijds? In een praktisch en concreet overzicht maakt zij deze zaken helder en inzichtelijk. Zo weet u altijd waar u aan toe bent, nu en in de toekomst.

Kwaliteit

Uiteraard voldoet zij aan alle vereisten die de Wet Financieel Toezicht (WFT) stelt aan financieel adviseurs en werkt zij onder een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast is zij als gecertificeerd financieel planner aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP), aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) én als gecertificeerd hypotheekadviseur aangesloten bij de Stichting Erkend (Hypotheek)adviseurs (SEH). Doorlopend wordt voor al deze aansluitingen permanente educatie gevolgd en examens afgelegd. Zo blijft alle kennis up-to-date en blijft zij ten allen tijde op de hoogte van recente ontwikkelingen in het dynamische financiële speelveld.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast ontwikkeling op financieel vlak blijft Barbara ook door ontwikkelen op persoonlijk vlak. Zo heeft zij een brede interesse in persoonlijk leiderschap en gezonde leefstijl & vitaliteit in de overtuiging dat deze elementen elkaar goed aanvullen om prettig door het leven te gaan; regie te houden over je eigen leven. Regie in je financiële situatie maar ook regie over je vitaliteit en je balans werk & privé.

Barbara is naast financieel professional óók gecertificeerd leefstijl- en vitaliteitscoach, gecertificeerd trainer & facilitator, gecertificeerd NLP-practitioner, Reiki-master en nog veel meer…. Al deze vaardigheden komen goed van pas bij begeleiding van mensen naar financiële zekerheid en rust en zet zij dan ook -daar waar nodig of mogelijk- in bij het geven van financieel inzicht.

Zij combineert al haar specialisaties op persoonlijk vlak, die zijn samengebracht onder de naam PUUR Vitaliteit, graag met PUUR Advies omdat vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling in de brede zin van het woord onlosmakelijk verbonden zijn met een gezonde en vitale financiële huishouding.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op!

Barbara Spauwen-Hoogeveen CFP© EHP